Duchovní poradenství

  • Duchovní a psychologická pomoc při adaptaci studentů na VŠ studium.
  • Pomoc při formování životní filosofie a životního stylu.
  • Pomoc při poruchách sebehodnocení a emotivity.
  • Pro studenty křesťanského vyznání nabídka pastoračního poradenství a vedení.
  • Duchovní podpora studentů v těžké životní situaci, pastorační práce,  interpersonální mediace.
  • Nabídka spirituálního vedení a poradenství všem, kteří hledají svůj duchovní vztah k transcendentním hodnotám.
  • Informace, osvěta a pomoc při orientaci v oblasti vyznání, náboženských hnutí a směrů.

 

ICLic. PaedDr. Mgr. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D

734518387, michal.podzimek@tul.cz
katedra filosofie P03004 – kancelář

Po domluvě mailem !