Poradenství pro uchazeče/ studenty se specifickými potřebami

Konzultace v případě zdravotních problémů či omezení, komplikujících studium; speciálně pedagogická diagnostika SPU, funkční diagnostika a poradenství, včetně kontinuální podpory studentů se zdravotním postižením (ZP) a speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně specifických poruch učení – tj.:

  • zohlednění specifických vzdělávacích potřeb studentů se SP při přijímacím řízení – posouzení, navržení a koordinace konkrétních servisních opatření při přijímací zkoušce,
  • sestavení, návrh, metodika a realizace individuálních vzdělávacích strategií; podpora opatření, alternativních řešení a služeb ke kompenzaci překážek, které souvisejí se studentovým postižením a omezují tak jeho výkonnost, komunikaci, mobilitu, smyslové vnímání, práci s texty atd.,
  • informace o možnostech studia v zahraničí (s ohledem na místní podmínky, týkající se omezení souvisejících se zdravotním postižením),
  • kontakty na sociální služby, zdravotně – sociální péči a možnosti získání, příp. oprav kompenzačních pomůcek v regionu,
  • zprostředkování návazných služeb pro studenty s SVP,
  • fundraisingové poradenství pro studenty s ZP a SVP, spolupráce s nadacemi. ( např. KONTO BARIÉRY,  NADACE AGROFERTVÝBOR DOBRÉ VŮLE )
  • Spolupráce se SŠ a školskými poradenskými subjekty i NNO, informace o možnostech VŠ studia lidí s postižením,
  • zprostředkování kontaktů na další poradenská centra na VŠ

Uchazeči se zdravotním postižením, příp. specifickými potřebami přikládají  potřebu zohlednit své zdravotní postižení/znevýhodnění k přihlášce ke studiu, nebo přímo kontaktují studijní oddělení příslušné fakulty/ústavu, případně APC.

Mgr. Iveta Pospíšilová

tel.: 485353056, mob.: 725811864, iveta.pospisilova@tul.cz

Studentská 2, Budova F3 (2. patro vpravo), 461 17 Liberec 1

na objednání, dle domluvy

Mgr. Alena Malinová

tel. 485353056, alena.malinova@tul.cz

Studentská 2, Budova F3 (2. patro vpravo), 461 17 Liberec 1

na objednání, dle domluvy