Studijní poradenství

  • Studijně informační poradenství;
  • konzultace při volbě programu, oboru a formy studia;
  • podpora při přechodu ze středoškolské na vysokoškolskou formu studia (obtížná adaptace na VŠ studium) a při rozvíjení studijních dovedností i kompetencí;
  • pomoc při řešení studijních problémů.
  • Spolupráce se středními školami a školskými poradenskými subjekty.

 

Mgr. Iveta Pospíšilová

tel.: 485353056, mob.: 725811864, iveta.pospisilova@tul.cz
úterý 9.00 – 11.00

ICLic. PaedDr. Mgr. Michal Podzimek, Th.D.

mob.: 734518387, michal.podzimek@tul.cz

ZS 2017/2018: středa 13.30 – 14.30 budova F3

Na dveřích není zvonek – volejte na výše uvedené číslo !