Studijní poradenství

 • Studijně informační poradenství;
 • konzultace při volbě programu, oboru a formy studia;
 • podpora při přechodu ze středoškolské na vysokoškolskou formu studia (obtížná adaptace na VŠ studium) a při rozvíjení studijních dovedností i kompetencí;
 • pomoc při řešení studijních problémů.
 • Spolupráce se středními školami a školskými poradenskými subjekty.

Kontakty na poradce

strojní

 Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

 • pracoviště: FS – KMP – budova G, 2. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 2947, e-mail: iva.petrikova@tul.cz

 textil                                                                                                                                                               Ing. Jindra Porkertová

 • pracoviště: FT – KMI, budova B, 2. patro, Čížkova 1034/3, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3218, e-mail: jindra.porkertova@tul.cz

Bc. Ondřej Ludín

 • pracoviště: FT – KD, budova B, Čížkova 1034/3, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3946, e-mail: ondrej.ludin@tul.cz

pedagogická

                                                                                                                                                   PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

 • pracoviště: FP – KFL, budova P, 3. patro kancelář P-3-03005, Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov,
 • telefon: +420 48 535 4238, e-mail: ludka.hrabakova@tul.cz

 Mgr. Nicola Susanne Karásková

 • pracoviště: FP – KAJ, budova P, 4. patro, místnost 4017, Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov
 • telefon: +420 48535 4273, e-mail: nicola.karaskova@tul.cz

 

ekonomická

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

 • pracoviště: EF – KFU, budova H, kancelář H841, Voroněžská 13 Liberec 1
 • telefon:+420 48535 2379, e-mail: lenka.stryckova@tul.cz

Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

 • pracoviště: EF – KMG, budova H, kancelář H643, Voroněžská 13, Liberec 1
 • telefon:+420 48535 2324, e-mail: jitka.buresova@tul.cz

Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

 • pracoviště: EF – KMG, budova H, kancelář H639, Voroněžská 13, Liberec 1
 • telefon:+420 48535 2359, e-mail: svetlana.myslivcova@tul.cz

Ing. Ondřej Linhart

 • pracoviště: EF – KEK, budova H, kancelář H08016, Voroněžská 13, Liberec 1
 • telefon:+420 48535 , e-mail: ondrej.linhart@tul.cz

Ing. arch. Bc. Ivo Louda

 • pracoviště: FUA - KED, budova F, Husova 1290/75, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3195, e-mail: ivo.louda@tul.cz

mechatronika

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.

 • pracoviště: FM – MTI, budova A, kancelář A1040, Hálkova 6, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3290, e-mail: jan.koprnicky@tul.cz

Ing. Lubomír Slavík, Ph.D.

 • pracoviště: FM – MTI, budova A, kancelář A04003, Hálkova 6, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3142, e-mail: lubomir.slavik@tul.cz

zdravotní

Mgr. Zuzana Paukertová

Mgr. Martin Krause, DiS

 • pracoviště: FZS – budova F3, Husova 1290/75, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3659, e-mail: martin.krause@tul.cz

Poradenství pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami /se zdravotním postižením či znevýhodněním, se specifickými poruchami učení/

Mgr. Iveta Pospíšilová

 • pracoviště: Akademická poradna  centrum podpory , budova F3, 2 podlaží – vpravo
 • Husova 1290/75, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3056, e-mail: iveta.pospisilova@tul.cz