Studijní poradenství

 • Studijně informační poradenství;
 • konzultace při volbě programu, oboru a formy studia;
 • podpora při přechodu ze středoškolské na vysokoškolskou formu studia (obtížná adaptace na VŠ studium) a při rozvíjení studijních dovedností i kompetencí;
 • pomoc při řešení studijních problémů.
 • Spolupráce se středními školami a školskými poradenskými subjekty.

Kontakty na poradce

strojní

 Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

 • pracoviště: FS – KMP – budova G, 2. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 2947, e-mail: iva.petrikova@tul.cz

 textil                                                                                                                                                               Ing. Jindra Porkertová

 • pracoviště: FT – KMI, budova B, 2. patro, Čížkova 1034/3, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3218, e-mail: jindra.porkertova@tul.cz

 pedagogická

                                                                                                                                                   PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

 • pracoviště: FP – KFL, budova P, 3. patro kancelář P-3-03005, Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov,
 • telefon: +420 48 535 4238, e-mail: ludka.hrabakova@tul.cz
 • konzultační hodiny: Po:     15:00 – 15:45

 RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.

 • pracoviště: FP – KMD, DFP – budova G, 4. patro, místnost 4059, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec,
 • telefon: +420 48535 2807, e-mail: alena.kopackova@tul.cz

PaedDr. ICLic. Mgr. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.

 • Pracoviště: FP – KFL, budova P, 3. patro kancelář P-3-03004, Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov,
 • telefon: +420 48 535 4259, mob.: 734518387, e-mail: michal.podzimek@tul.cz
 •  konzultační hodiny: Pá:     11.00 – 12:00, případně dle domluvy

ekonomická

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

 • pracoviště: EF – KFU, budova H, kancelář H841, Voroněžská 13 Liberec 1
 • telefon:+420 48535 2379, e-mail: lenka.stryckova@tul.cz

Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

 • pracoviště: EF – KMG, budova H, kancelář H643, Voroněžská 13, Liberec 1
 • telefon:+420 48535 2324, e-mail: jitka.buresova@tul.cz

Ing. arch. Bc. Ivo Louda

 • pracoviště: FUA - KED, budova F, Husova 1290/75, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3195, e-mail: ivo.louda@tul.cz

mechatronika

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.

 • pracoviště: FM – MTI, budova A, kancelář A1040, Hálkova 6, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3290, e-mail: jan.koprnicky@tul.cz

zdravotní

Mgr. Marie Froňková

 • pracoviště: FZS – budova F3, Husova 1290/75, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3722, e-mail: marie.fronkova@tul.cz

Poradenství pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami /se zdravotním postižením či znevýhodněním, se specifickými poruchami učení/

Mgr. Iveta Pospíšilová

 • pracoviště: Akademická poradna  centrum podpory , budova F3, 2 podlaží – vpravo
 • Husova 1290/75, Liberec 1
 • telefon: +420 48535 3056, e-mail: iveta.pospisilova@tul.cz