CENTRUM PODPORY

           

Studentská 2, Budova F3 (2. patro vpravo), 461 17 Liberec 1

  1      2      3

Podporu uchazečům/ studentům se SP zajišťuje:
celouniverzitní pracoviště Technické univerzity v Liberci – Akademická poradna a centrum podpory,
která zajišťuje poradenské a servisní služby související se zajištěním přístupnosti studia ve spolupráci     s dalšími odděleními TUL vč. fakult a ústavů.

Vyrovnávání studijních podmínek pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami je zajišťováno prostřednictvím servisních opatření:

Zpřístupnění studijní literatury
Zapisovatelský a vizualizační servis
Tlumočnický servis
Osobní asistence
Studijní asistence
Individuální výuka
Prostorová orientace
Diagnostika
Časová kompenzace
Režijní opatření
Technické a technologické zázemí

APC se v realizaci svých podpůrných činností řídí aktuálně platnými pravidly MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, Směrnicí rektora č.1/2015 O podpoře uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Technické univerzitě v Liberci.