Prostorová orientace

- Intervence, jejímž účelem a výsledkem je zajištění bezpečné fyzické orientace studenta a pokud možno jeho samostatný efektivní pohyb v prostorách, které se studiem bezprostředně souvisejí.

– Typicky se týká studentů se zrakovým postižením, příp. studentů s pohybovým postižením dolních končetin.

Jednorázová intenzivní prostorová orientace
Intenzivní zácvik prostorové orientace zrakově postižených před zahájením studia či aktuálního semestru, příp. komentované prohlídky studijních prostor a jejich přístupových cest pro studenty s pohybovým postižením.

Příležitostná prostorová orientace
Intervence prováděná v závislosti na aktuálních podmínkách (např. aktuální změny dispozic výukových prostor, roční období a s ním spojená změna v přístupnosti některých prostor, změny v dopravě, stavební práce apod.).