Technické a technologické zázemí

Minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost studentům se specifickými potřebami zahrnuje:
a) bezbariérové prostory, příp. taková technická opatření, která umožňují bariéry překonávat bez improvizovaných jednorázových řešení (např. výtahy potřebných rozměrů, šikmé rampy, orientační prvky atd.),
b) interiér a mobiliář prostor vysoké školy adaptovatelný na objektivní nároky studentů s určitým typem postižení včetně vybraných ubytovacích prostor,
c) vybavení speciálními informačními technologiemi, které představují základní garanci technické přístupnosti studia a studijních materiálů a také objektivity při plnění studijních povinností,
d) základní technologické vybavení pro zabezpečení standardních servisních služeb garantovaných vysokou školou (např. kompenzační pomůcky, speciální hardware i software pro zpracování studijní literatury, atd.),
e) zabezpečení přístupnosti vnitřních informačních systémů TUL.

Speciální studovna H (Univerzitní knihovna, budova H – S1) – mapa

Voroněžská 1329/13 461 17 Liberec 1,
telefon: 485352543,
provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 15.30

Speciální studovna F3 – mapa

Husova 1290/75, 461 17 Liberec 1
kontakt: 485353517
provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 15.30

Speciální studovny nabízí vybavení usnadňující práci s textem a studium literatury studentům se smyslovým i tělesným postižením, např. speciální klávesnice, speciální SW – např. ZoomText, speciální programy ke skenování textů, zvětšovací lupy, Braillova tiskárna, Braillský řádek, apod.

Nabídka nových kompenzačních a studijních pomůcek k zapůjčení:

Kompenzační pomůcky k zapůjčení

kontakt v případě zájmu: info.apc@tul.cz