Tlumočnický servis

Intervence zprostředkující komunikaci mezi uživateli znakového jazyka slyšícími uživateli mluveného jazyka a prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka.

Na tlumočnický servis mají nárok pouze uchazeči a studenti se sluchovým postižením, kteří při komunikaci upřednostňují znakový jazyk, znakovanou češtinu nebo vizualizaci mluveného projevu a ti, kteří s těmito klienty v rámci svého působení na univerzitě komunikují.

Tlumočení se zajišťuje z iniciativy slyšící nebo sluchově postižené strany komunikace, jednání tlumočníka se řídí obecnými pravidly, publikovanými Českou komorou tlumočníků znakového jazyka.

Užitečné odkazy:

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Česká unie neslyšících