Zapisovatelský a vizualizační servis

Centrum zprostředkování simultánního zápisuJedná se o souhrn opatření, která

a) kompenzují smyslové specifikum sluchově postižených uživatelů mluveného jazyka, případně i znakového jazyka, nebo která
b) kompenzují fyzická omezení při písemném záznamu mluveného projevu v případě pohybově postižených;

Simultánní  přepis
– typ intervence poskytovaný v rámci zapisovatelského servisu primárně studentům se sluchovým postižením,
– jedná se o písemný zápis mluvené řeči, který probíhá v reálném čase a je alternativou vizualizace prostřednictvím znakované češtiny nebo artikulačního tlumočení (nelze poskytnout téže osobě více těchto služeb souběžně); zprostředkuje komunikaci mezi slyšícími uživateli mluveného jazyka a sluchově postiženými uživateli mluveného jazyka, případně i znakového jazyka,
– simultánní vizualizační zápis se zajišťuje z iniciativy slyšící nebo sluchově postižené strany komunikace.

Obsahový zápis
– typ intervence poskytovaný v rámci zapisovatelského servisu primárně studentům s pohybovým postižením, v odůvodněných případech studentům se sluchovým postižením;
– jedná se o typ zápisu, při němž je registrován věcný obsah sdělení, nikoli jeho forma;
– není určen k vizualizaci mluveného slova, proto může, ale nemusí probíhat v reálném čase (může vznikat ex post až na základě simultánního přepisu jeho formálními úpravami).

Užitečné odkazy:

http://www.eprepis.cz/