Zpřístupnění studijní literatury

Zpracování studijní literatury do přístupné podoby pomocí technických opatření a postupů. Výsledkem procesu je dokument, který obsahuje informace v maximální možné míře shodné s dokumentem výchozím, přičemž je ale doplněn o standardizované prvky (grafické prvky, automatické formátování nadpisů) zajišťující přístupnost dokumentu konkrétní skupině uživatelů.

– V případě studentů se zrakovým postižením se jedná o proces digitalizace /adaptace, výsledkem je elektronický nebo hmatový dokument,

– V případě studentů se sluchovým postižením se jedná o elektronický dokument, případně videodokument,

– V případě studentů s pohybovým postižením se jedná o elektronický dokument,

– V případě studentů s SPU jazykového typu se jedná o elektronický dokument

Zpřístupnění studijní literatury – adaptaci zajišťuje APC za předpokladu, že požadované dokumenty již nejsou dostupné v jiných elektronických knihovnách, případně knihovnách hmatových a zvukových knih.

Seznam digitalizované literatury TUL viz: Seznam digitalizované literatury

Užitečné odkazy:

Autorský zákon
Knihovna digitálních dokumentů, SONS
Knihovna a tiskárna pro nevidomé, Praha
Knihovna a vydavatelství střediska Teiresiás, Brno
Vyhledavač digitalizovaných textů