Projekt ESF 2012 – 2014

logolinkII_bar_trans

1.1.2012 – 31. 12. 2014

„Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP“,
zkrácený název: „Rovné příležitosti“,
financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011

Od 1.1.2012 do 31.12.2014 realizovala Akademická poradna a centrum podpory na TUL projekt

Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP

Zkrácený název: „Rovné příležitosti“, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011

Cílem projektu byl další rozvoj poradenských, podpůrných a asistenčních služeb pro studenty se SVP na TUL.

Náplní projektu bylo:

Rozvoj Akademické poradny a centra podpory rozšířením služeb pro studenty se SVP.
Rozšíření a inovace speciální studovny včetně inovace a nabídky kompenzačních pomůcek, studijních míst vybavených PC, speciálního softwaru, možnosti tisku a kopírování a 50 ks běžných a 10 ks speciálně vybavených notebooků určených k zapůjčení.
Inovace relevantních studijních programů a studijních opor a vytvoření individuálních kurzů na e-learningovém portálu TUL pro studenty s těžkým zdravotním postižením.
Vytvoření databáze digitalizovaných textů a speciálně upraveného e-learningového portálu se záznamy přednášek pro potřeby studentů se SVP a vybudování bezbariérové učebny pro streaming přednášek.
Realizace studijních pobytů studentů s těžkým zdravotním pojištěním.

Projekt realizovali pracovníci poradny ve spolupráci s odborníky z jednotlivých fakult TUL.

Období realizace: 1.1.2012 – 31.12.2014

Řešitel: Mgr. Iveta Pospíšilová

ZKVALITNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ STUDIA NA TUL PRO STUDENTY SE SVP 1.1.2012 – 31.12.2014

IMPROVEMENT OF QUALITY AND ENLARGEMENT OF STUDY 1.1.2012 – 31.12.2014
logolinkII_bar_trans