Nabídka pracovních příležitostí a stáží

Firmy nabízejí studentům práci na nové webové stránce

Pro lepší orientaci v nabídkách firem, které nabízejí studentům TUL odborné praxe a případně i zaměstnání, vytvořilo Oddělení pro vědu a výzkum TUL veřejně přístupnou webovou stránku. Podrobné informace najdou zájemci na http://www.tul.cz/studenti/firemni-praxe-a-temata

FAKULTA STROJNÍ

FAKULTA TEXTILNÍ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

EKONOMICKÁ FAKULTA

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

FAKULTA MECHATRONIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

——————————————————————————————————————-

Je spuštěn nový pracovní portál: https://edujob.cz/

EDUjob.cz je zaměřený nejen na pracovní nabídky učitelům, ale i dalším pedagogickým pracovníkům, jako jsou vychovatelé, osobní/pedagogičtí asistenti, psychologům, speciálním pedagogům apod.

—————————————————————————————————————————————-

 Firemní praxe a témata