UPOZORNĚNÍ

Akademická poradna se přestěhovala

do budovy F3, 2. patro – vpravo

***************************************************************************

 Od LS 2018/2019 nově k zapůjčení:

TABLET a ČTEČKA

        tablet     čtečka

 

Nabídka nových kompenzačních a studijních pomůcek k zapůjčení.

Kompenzační pomůcky k zapůjčení

kontakt v případě zájmu: info.apc@tul.cz

*******************************************************************************************************************************

 Pravidla podpory služeb pro studenty se specifickými potřebami a socio-ekonomicky znevýhodněné.

BEZPLATNÝ TISK

rozšířená nabídka od ZS 2017/2018

******************************************************************************************************************************

Akademická poradna a centrum podpory

Technické univerzity v Liberci

je zařízení s celouniverzitní působností.

Člení se do tří částí:

Akademická poradna  – Poradenství

Centrum podpory – Služby pro studenty se specifickými potřebami

Kariérové centrum  – Kariérové poradenství

 

Nabídka pro studenty TUL s nárokem na sociální stipendium