***************************************************************************************************************************

Z technických důvodů ZRUŠENA !!!

XII. ročník konference „Vysokoškolské studium bez bariér“

Technická univerzita v Liberci 

14. 9. – 15.9.2017

 

Pozvánka na konferenci VSbB_TUL_2017

******************************************************************************************************************************

Akademická poradna a centrum podpory

Technické univerzity v Liberci

je zařízení s celouniverzitní působností.

Člení se do dvou částí:

Poradenství - Akademická poradna

Služby pro studenty se specifickými potřebami - Centrum podpory

AKTUÁLNĚ:

Jste uchazeč o studium na TUL se specifickými potřebami?

Neváhejte kontaktovat Akademickou poradnu ještě před podáním přihlášky !

Kontakty APC : http://apc.tul.cz/pracovni-tym-akademicke-poradny/

 

 

Nabídka pro studenty TUL s nárokem na sociální stipendium