Akademická poradna a centrum podpory

Technické univerzity v Liberci

je zařízení s celouniverzitní působností.

Člení se do dvou částí:

Poradenství - Akademická poradna

Služby pro studenty se specifickými potřebami - Centrum podpory

AKTUÁLNĚ:

Jste uchazeč o studium na TUL se specifickými potřebami?

Neváhejte kontaktovat Akademickou poradnu ještě před podáním přihlášky !

Kontakty APC : http://apc.tul.cz/pracovni-tym-akademicke-poradny/

 

 

Nabídka pro studenty TUL s nárokem na sociální stipendium