Akademická poradna a centrum podpory

Technické univerzity v Liberci

je zařízení s celouniverzitní působností.

Člení se do dvou částí:

Poradenství - Akademická poradna

Služby pro studenty se specifickými potřebami - Centrum podpory

AKTUÁLNĚ:

Jste uchazeč o studium na TUL se specifickými potřebami?

Neváhejte kontaktovat Akademickou poradnu ještě před podáním přihlášky !

Kontakty APC : http://apc.tul.cz/pracovni-tym-akademicke-poradny/

Program XI. ročníku konference

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR

Pozvánka na konferenci VSbB 2016

Ve dnech 15.9. – 16.9. 2016 pořádá Akademická poradna a centrum podpory XI. ročník konference

„VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR“

Jste srdečně zváni :-)

 

Stipendium Bariéry – Nadace Charty 77

 

Fond vzdělání – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 

Nabídka pro studenty TUL s nárokem na sociální stipendium