***************************************************************************************************************************

 Pravidla podpory služeb pro studenty se specifickými potřebami a socio-ekonomicky znevýhodněné.

BEZPLATNÝ TISK

rozšířená nabídka od ZS 2017/2018

******************************************************************************************************************************

Akademická poradna a centrum podpory

Technické univerzity v Liberci

je zařízení s celouniverzitní působností.

Člení se do dvou částí:

Poradenství - Akademická poradna

Služby pro studenty se specifickými potřebami - Centrum podpory

 

Nabídka pro studenty TUL s nárokem na sociální stipendium