Informace  TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19

Po předchozí domluvě  jsou možné  individuální konzultace za dodržení podmínek viz: Opatření týkající se onemocnění COVID-19

Tisk je možný po předchozí domluvě s Bc. Hanou Klozovou (hana.klozova@tul.cz, +420485353057, 725 119 728).

*****************************************************************

Sídlo Akademické poradny: budova F3, 2. patro vpravo

LETÁK_Centrum služeb studentům se SP

LETÁK_ Poradenské centrum

 

***************************************************************************

 Nabídka kompenzačních a studijních pomůcek k zapůjčení pro studenty evidované v APC.

Studijní a kompenzační pomůcky

Nabídka dalších kompenzačních pomůcek pro tělesně, zrakově, sluchově postižené studenty.

Tříkolky_tandemové kolo

kontakt v případě zájmu: info.apc@tul.cz, hana.klozova@tul.cz

*******************************************************************************************************************************

 Pravidla podpory služeb pro studenty se specifickými potřebami a socio-ekonomicky znevýhodněné.

BEZPLATNÝ TISK

rozšířená nabídka od ZS 2017/2018

******************************************************************************************************************************

Akademická poradna a centrum podpory

Technické univerzity v Liberci

je zařízení s celouniverzitní působností.

Člení se do tří částí:

Akademická poradna  – Poradenství

Centrum podpory – Služby pro studenty se specifickými potřebami

Kariérové centrum  – Kariérové poradenství

 

Nabídka pro studenty TUL s nárokem na sociální stipendium